Groente is cool

Groente is cool

Een tomaat is een soort monsterbes, en andere wetenswaardigheden in superboek over supergroente (en powerfruit).

Wij weten best dat je gezond wordt van groente eten, maar echt blij worden we er niet van. Na het lezen van Supergroente & Powerfruit weten we ook dat gezond eten niet zo veel mogelijk groente en fruit naar binnen schuiven betekent, maar een keuze maken uit de soorten die het beste voor je zijn. Supergroente & Powerfruit beschrijft in bijna 500 pagina’s bijna alles wat je moet of wil weten over tientallen groente- en fruitsoorten. Hun achtergrond, hun nut, waar je ze het best koopt en hoe je ze bereidt om optimaal te profiteren. Dingen waar je wat aan hebt als je weer met je mandje of karretje verloren voor het groenteschap bij de super staat.
Supergroente & Powerfruit van Jo Robinson ISBN 9789029089579 € 19,95

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to the postsbt bt bt bt
Mail to DUTCH DELIGHT
#